Sky-Heart Coaching

Bert is een zeer effectieve coach. Hij heeft mij door een zeer moeilijke periode in mijn leven gecoacht. Onze gesprekken zorgden zonder uitzondering voor een verassend en nuttig perspectief. Op mijn vele vragen had hij antwoorden waar ik veel mee kon. Zijn visie en uitleg over de menselijke mentale processen, bijgestaan door enkele basis meditatietechnieken, hebben mij een kader en structuur gegeven waar ik op verder kan bouwen. Bovendien is Bert gewoon een hele fijne en rustige luisteraar. Ik beveel hem zonder enige aarzeling van harte aan.
— Ir. G.C.J. Holstege, Exploration Manager Brunei Shell Petroleum

Vaak voelen we ons opgejaagd, alsof we geen tijd hebben. We zijn misschien gestrest, voelen ons onbegrepen, of het lijkt alsof het leven zijn betekenis heeft verloren. In Sky-Heart Coaching onderzoeken en verkennen we waar we onszelf en anderen blokkeren en hoe we meer ruimte kunnen scheppen. Door te ontspannen en te rusten in de grond van ons zijn kunnen we de wereld vanuit een ander perspectief leren zien. We kijken naar onze attitudes, gewonnen, intenties, de wijze waarop we dingen en gebeurtenissen interpreteren en labelen, en we focussen op de stijl en kwaliteit van het verhaal dat we onszelf en anderen vertellen.

De Sky-Heart Coach fungeert tijdens de sessies als een spiegel van niet-oordelend gewaarzijn waardoor de client kan herkennen hoe alles werkbaar is en hoe balans in wederzijdse afhankelijkheid te vinden.
 
Het Coaching Proces is er op gericht om de clienten te helpen deze spiegel van niet-oordelend gewaarzijn in zichzelf te herkennen als de innerlijke ruimte van hun eigen wezen, de grond voor inzicht met de potentie voor verandering. 
 
De Taak van de Sky-Heart Coach bestaat er enkel uit de client te helpen zijn eigen coach te worden. 
 

Individuele Coaching Sessies
Individuele coaching sessies zijn mogelijk. Deze kunnen bestaan uit het geven van individuele ondersteuning bij het volgen van het Sky-Heart programma in workshops of cursussen, maar kunnen ook op zichzelf staan. De coaching sessies kunnen ook plaatsvinden via Skype.

 
Individuele coaching
 

Relatie Coaching
Net zoals we de grootste vriend en grootste vijand voor onszelf kunnen zijn, kan onze partner de grootste hulp en het grootste obstakel vormen als we ons potentieel proberen te vervullen. De relatie met een partner heeft daarom en buitengewone potentie en kan uiterst vruchtbaar zijn op ons pad naar vrijheid en groter gewaarzijn.

In Sky-Heart Relatie Coaching onderzoeken we hoe de elementen van het Sky-Heart Wiel functioneren in de relatie. We kijken naar onze intenties en hoe die misschien in de loop der jaren veranderd zijn, naar onze attitudes en of ze overeenkomen, naar onze gewoonten van handelen en reageren, en naar de wijze waarop we aandacht en zorg aan elkaar geven. Onze gedachten en emoties, verbale en non-verbale communicatie spelen vanzelfsprekend een sleutelrol bij het verhelderen, ontwarren en openen van de noodzakelijke ruimte voor het natuurlijk stromen van wederzijds begrip en liefde.

 
Relatie coaching
 

Groep Coaching
De dynamiek van een groep kan het potentieel van een individu stimuleren of onderdrukken. In sommige gevallen gebeurt allebei tegelijkertijd. Dat maakt een situatie natuurlijk ambivalent en ingewikkelder. Een negatieve dynamiek kan creativiteit en productiviteit belemmeren, vooral in de werksituatie. In Sky-Heart Groep Coaching kijken we naar de individuele intenties, houdingen en acties en zien hoe zij zich tot elkaar verhouden en tot de intenties, doelen en waarden van de groep zelf. We zoeken naar een grond van overstemming en gedeelde betekenis waardoor conflict en onbegrip aan de oppervlakte gebracht kunnen worden, miscommunicatie opgehelderd en emotionele wonden geheeld. Nieuwe afspraken kunnen nieuwe gewoonten en gedragspatronen inspireren waarin iedereen de ruimte krijgt om goed te functioneren en zijn of haar potentieel te realiseren.

 
Sky-Heart Groep Coaching
 

Neem contact op voor coaching

Als je geïnteresseerd bent in een van deze vormen van Sky-Heart Coaching, neem dan contact op om een afspraak te maken om de details door te spreken.

Naam *
Naam